Thời trang 5s

Các chứng nhận
Thứ năm, 30.07.2015 11:07

      Để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng các xét nghiệm y khoa, hàng năm, CHEMEDIC đã tham gia ngoại kiểm và được công nhận qua các chứng chỉ sau:

          + Chứng chỉ Chất lượng xét nghiệm Quốc tế của Chương trình ngoại kiểm Chất lượng xét nghiệm quốc tế của Uỷ ban Chất lượng Ngoại kiểm Đông Nam Á (EQAS).

          + Chứng chỉ Chất lượng xét nghiệm của Chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm quốc tế của Uỷ ban Chất lượng Ngoại kiểm BIORAD.

          + Chứng chỉ về Chất lượng xét nghiệm Quốc tế của Chương trình Kiểm chuẩn Chất lượng xét nghiệm của Hội Hoá sinh Lâm sàng Quốc tế (JFCC), Hội Hoá sinh Lâm sàng Australia (ACBB) và Hội Hoá sinh Lâm sàng Việt Nam.

          + Chứng chỉ về Chất lượng Hóa sinh của Chương trình Hóa Lâm sàng hàng tháng của Ủy ban Chất lượng Ngoại kiểm Đông Nam Á (E QAS).

      Đây chính là minh chứng cụ thể cho chất lượng các kết quả xét nghiệm của CHEMEDIC. Với kết quả thu được nhanh chóng, độ chính xác cao, chất lượng xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt, theo dõi tiến trình của bệnh, hiệu quả điều trị, sàng lọc và tiên lượng bệnh, giúp điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất.

[Trở về] [Đầu trang]