Thời trang 5s

Chemedic Vietnam
Sàng lọc trước sinh là gì?           Là các xét nghiệm để sàng lọc các bệnh di truyền liên quan đến các bất thường nhiễm sắc thể thường gặp (T21, T18, T13) gây các hội chứng Down, Edwards, Patau hay dị tật ống thần kinh           Các xét nghiệm...